حالا که سایت و یا فروشگاه اینترنتی راه اندازی کرده اید ، نیاز به ترافیک خواهید داشت. این ترافیک برای سایت شما تبدیل به هوادارن کسب و کار شما خواهند شد و سپس تبدیل به خریدار خواهند شد. البته به این سادگی نخواهد بود ولی به طور کلی کل فرآیند شبیه همین خواهد بود.

اما چگونه ترافیک را به سمت سایت مان هدایت کنیم؟ راه ها و تبلیغات زیادی هست که می توان ترافیک به سمت سایت کشاند ولی یکی از بهترین نوع تبلیغات و البته بهترین مکان تبلیغات ، حضور در صدر نتایچ موتورهای جستجو است.  در واقع موتورهای جستجو مثل گوگل نقش به سزایی در ایجاد ترافیک هدفمند و موثر برای کسب و کار اینترنتی تان خواهد داشت. پس باید برنامه ویژه برای بهینه سازی سایت تان برای موتورهای جستجو داشته باشید ، رقبای خود آنالیز کنید ، کلمات کلیدی خود را با استراتژی انتخاب کنید و شروع به تولید محتوا برای سایت  با استفاده از کلمات کلیدی و بهینه سازی سایت کنید.